fiskekkommunerna.png

Remissvar och yttranden

Fiskekommunerna yttrar sig regelbundet över förslag från myndigheter som berör fiske och vattenbruk. Här hittar du våra senaste yttranden.

2024

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014