Nyheter

Nyhet

Ett hav av möjligheter!

Fiskekommunerna är glada för att kunna presentera filmen som visar goda exempel på hållbara och spännande fiske- och vattenbruksverksamheter på Västkusten.

Läs mer »
Nyhet

Hamnarna bortglömda i Sveriges nya strategi för yrkesfiske och vattenbruk

Viktig infrastruktur för sjömatens väg från hav till tallrik är bortglömd i Jordbruksverket och Havsoch Vattenmyndighetens strategi för fiske och vattenbruk. Fiskekommunerna har lämnat in remissvar och lyfter återigen frågan om moderna och säkra landningshamnar som möter branschen och samhällets behov. Ytterligare ett viktigt förslag som de nio kommunerna i Bohuslän ser är att strategin behöver stärka dialogen mellan näringen, forskare och myndigheter – ett forum behövs där ny kunskap och tillämplig av regelverk kan diskuteras.

Läs mer »