fiskekkommunerna.png

Kontakt

Har du frågor eller förbättringsförslag som du tycker bör diskuteras av Fiskekommunerna? Skicka dem till nätverket, vi behandlar regelbundet frågor från näringen och har ofta inbjudna talare på möten. Välkommen med dina förslag!

Fiskekommunernas ordförande 2022

Lars Tysklind
Strömstads kommun 
lars.tysklind@stromstad.se

Mobil: 070-264 54 20

Koordinator-processledare

Amanda Gustafsson 
amanda.gustafsson@fyrbodal.se

Mobil: 070-629 67 55