fiskekkommunerna.png

Verksamhetsområden

Fiskekommunerna arbetar inom främst tre områden, yrkesfiske, vattenbruk och fisketurism.

Yrkesfiske

Drygt 400 fartyg har licens för yrkesfiske i Bohuslän. Skaldjur dominerar fångsten i det kustnära fisket. Ungefär 85 procent av fångstvärdet kommer från nordhavsräkor och havskräftor. 

Fiskbranschen består av en rad organisationer. På västkusten finns två etablerade organisationer för förvaltning av fiske- och naturresurser: 

Vid Fiskarföreningen Nordens verkstad på Smögen utvecklas och prövas nya selektiva fiskeredskap. 

I Sotenäs finns också Industriellt Symbioscenter med stort fokus på utvecklingen av maritima näringar. I Sotenäs finns sedan september 2018 Sveriges första marina återvinningscentral. Här samlas uttjänta fiskeredskap in för sortering, återbruk, material- och energiåtervinning. 

Det finns ett 20-tal landningshamnar för kustnära fisket utmed hela kusten från Fiskebäck i söder till Strömstad i norr.

Sveriges största fiskauktion finns i Göteborg och i Smögen hittar du den digitala aktionen. 

Beredningsindustrin för fisk finns i flera kommuner som Tjörn, Orust, Lysekil och Sotenäs. Utmed kusten finns marina kunskapsnoder som Kristineberg Center i Fiskebäckskil, SLU i Lysekil samt Tjärnö marina laboratorium i Strömstad. I nära samarbete med universitet pågår också forskning- och utvecklingsprojekt inom beredningsindustrin på Ellös. 

Vattenbruk

Vattenbruket i Västerhavet är under utveckling. Musselodling dominerar, men nya produkter och odlingsformer växer successivt fram. Flera stora satsningar pågår och flera starka forskningsaktörer driver forskning och utveckling längs Bohuskusten  Här finns Chalmers, Göteborgs universitet, IVL, KTH, RISE och SLU.  Här hittar du flera forsknings- och utvecklingscenter som Kristinebergs marina forskningsstation, SLU i Lysekil, Symbioscentrum och Salmon Quality i Sotenäs och Tjärnö marina laboratorium nära Strömstad.

Flera röster har höjts om att vattenbruket spås en god framtid. Sverige har fantastiska möjligheter att utveckla vattenbruket som en stark näring. Potentialen för biomarina näringar finns att läsa i rapporten. 

Ur hav och sjö växter framtidens näring.

Läs mer på www.vattenbrukochsjomat.se

Fisketurism

Fritidsfisket och fisketurism är betydelsefullt för rekreation och folkhälsa och enligt Havs- och vattenmyndigheten  ägnar sig 1,6 miljoner svenskar sig åt fritidsfiske. Det lockar dessutom turister till svenska kustsamhällen. Längs Bohuskusten har fisketurismen utvecklats under flera decennier. Populärt är hummersafari, ostron- och musselturer. 

Fjordguiderna utgörs av Bohusläns fiskeguider i samverkan. Tillsammans erbjuder de service för större grupper. Förutom skaldjursupplevelser har Västkusten också ett bra havsöringsfiske. 

Läs mer om vad Västskusten erbjuder på turistrådet i Västsverige >>

Läs mer om Fjordguiderna >>