fiskekkommunerna.png

Artiklar

Med näringen i fokus

Här publicerar vi längre reportage om den maritima näringen längs Bohuskusten.
Är du nyfiken på verksamheterna kontakta gärna oss

Artikel

Räktrålning i Kosterhavet

2015 fattades beslutet att minska minimåttet på havskräfta från 13 till 10,5 centimeter. Beslutet var kontroversiellt och saknade stöd från yrkesfisket som oroade sig för hur resursen skulle påverkas på sikt. Nu har det gått några år och det är tydligt att oron består

Läs mer »
Artikel

Burfiske efter havskräftor

Artikelserien om yrkesfisket längs Bohuskusten fortsätter med ett besök hos Ingemar Granqvist i Fjällbacka. Ingemar har fiskat i snart trettio år och är mycket driven när det kommer till att utöva och förädla ett långsiktigt hållbart fiske efter havskräftor

Läs mer »
Artikel

Smögenristen

Yrkesfiskarna längs Bohuslän är drivande när det gäller att utveckla nya fiskeredskap och att fiska på ett långsiktigt hållbart sätt. Ett av de företag som sticker ut när det gäller den här utvecklingen är Fiskareföreningen Norden på Smögen.

Läs mer »
Artikel

Konstgjorda torskrev

I Byfjorden i Uddevalla pågår sedan juli 2015 Projektet Fjordtorsk vars syfte är att skapa skyddade uppväxtmiljöer för torskbeståndet i Byfjorden. Lars-Olof Axelsson är projektledare och en driven entreprenör som tillsammans med Kynningsrud tagit fram en torskrevsmodul.

Läs mer »