Smögenristen

Yrkesfiskarna längs Bohuslän är drivande när det gäller att utveckla nya fiskeredskap och att fiska på ett långsiktigt hållbart sätt. Ett av de företag som sticker ut när det gäller den här utvecklingen är Fiskareföreningen Norden på Smögen.

Sixten Söderberg är ansvarig för verksamheten och han har följt utvecklingen av yrkesfisket i regionen i mer än ett halvsekel. Sedan flera år tillbaka är Sixten och hans kollegor med och leder utvecklingen av moderna trålredskap. Föreningen har täta kontakter både med de marina forskarna samt med de yrkesfiskare som använder de nya redskapen. Det pågår en kontinuerlig förbättring av redskapen. Användningen av redskapen följs upp kontinuerligt och verksamheten är väl förankrad hos Havs och Vattenmyndigheten. När man ser sig om i lokalerna får man kvitto på framgångarna genom diverse tidningsurklipp som visar på återkommande besök av exempelvis Prinsessan Victoria, Statsministern och Jordbruksministern. Sixten är mycket driven i de här frågorna och det är inspirerande att höra honom berätta om de senaste innovationerna.

-Den stora skillnaden på trålredskapen vi använder idag mot de tidigare varianterna är att man numera kan fiska mer selektivt efter just den art och storlek på fisk eller räka man är ute efter, säger Sixten. Bifångsterna minimeras genom att trålen släpper ut mindre individer genom maskorna i näten och en rist (ett galler) framför trålöppningen styr effektivt ut de större individerna genom en öppning innan ingången till trålen. Man använder sig även av effektivare trålbord som öppnar upp trålen utan att havsbottnen tar onödig skada. Mycket av fisket som sker är även pelagiskt vilket innebär att trålen aldrig är i närheten av havsbotten.

Den senaste uppfinningen är att använda ett plastmaterial i risten istället för metall. Plasten är böjbar och i stort sett oförstörbar. Den klarar exempelvis att rullas upp med trålen på båtens trålvindor utan att få ett rullminne eller brytas sönder. Passande nog går den under namnet Smögenristen och den används redan idag med stor framgång av ett flertal av yrkesfiskarna längs Bohuskusten.

Läs mer Fiskareföreningen Nordens verksamhet: http://www.ffnorden.se

Remissvar

Yttrande till avgränsningssamråd för havsbaserat vindkraftsprojekt

Fiskekommunerna organiserar nio kommuner i Bohuslän, vilka tillsammans med Västra Götalandsregionen samverkar med berörda intressenter för att skapa en bärkraftig utveckling av fiske– och vattenbruksrelaterade verksamheter utmed hela Bohuskusten. Kommunerna yttrar sig här som ett gemensamt nätverk utifrån den kompetens som byggts upp sedan mitten av 1990-talet, då nätverket startade sitt samarbete.

Läs mer »