fiskekkommunerna.png

Om oss

Fiskekommunerna organiserar nio kommuner i Bohuslän, vilka tillsammans med Västra Götalandsregionen samverkar med berörda intressenter för att skapa en bärkraftig utveckling av fiske och vattenbruk utmed hela Bohuskusten. Kompetens inom dessa områden har byggts upp sedan mitten av 1990-talet, då nätverket startade sitt samarbete.

Fiskekommunerna samarbetar med aktörer som skapar förutsättningar fiske och vattenbruk. Till exempel inom landningshamnar för fiske, teknikutveckling inom sjömat och regelförenklingar. Genom dialog och samordning skapar vi bättre förutsättningar för ett hav i balans för en levande kust och skärgård.

Havets möjligheter att producera nyttigheter är inte enbart värdefullt för aktuella kustsamhällen och städer utan tillsammans med jord och skog grunden för det framtida hållbara samhället. Fiske och vattenbruk är en bransch med många inriktningar och med ett komplext regelverk. Fiskekommunerna ger möjligheten att agera betydligt snabbare och med samlad kompetens driva aktuella frågor. Genom samverkan blir det lättare att nå beslutsfattare, svara på remisser, genomföra studiebesök.