Om oss

Nätverket Fiskekommunerna ska genom samverkan med berörda intressenter, bidra till att skapa en bärkraftig utveckling av maritima näringar. Fokus ligger på yrkesfiske, vattenbruk och maritim turism.

Fiskekommunerna startades som samarbetsforum redan 1995 då mer eller mindre fiskeberoende Bohuskommuner samlades för att diskutera ett stärkt samarbete i fiskerelaterade frågor. Idag är nätverket remissinstans i en rad frågor och erbjuder lokala politiker ett forum för kunskapsuppbyggnad.

Publicitet och påverkan

Genom kontakter med myndigheter, regering och riksdag verkar vi för att ge näringen goda förutsättningar. Nätverket är också en viktig plattform för samarbete med Västra Götalandsregionen som deltar i nätverket. Nätverksbyggande, yttranden och kunskapsspridning är viktiga verktyg.

Fiskekommunerna ska under 2020:

 • Kontinuerliga ledningsgruppsmöten ungefär ca 6 ggr/år
 • Utse vid behov arbetsgrupper som arbetar mellan ledningsgruppsmöten med aktuella frågor
 • Svara på remisser i de ärenden som har bäring på FK:s syfte
 • Samverka med närliggande organisationer i deras konferenser eller motsvarande  när det ger legitimitet för FK
 • Delta i förekommande konferenser som ansluter till syftet
 • Ta emot och vara värd för studiebesök
 • Delta på studiebesök
 • Följa upp och genomföra framtagen kommunikationsplan i överensstämmelse med syftet
 • Vara en samarbetspartners i utvecklingsprojekt som främjar FK:s syfte
 • Ta reda på förutsättningarna att samverka med andra kustkommuner i angelägna frågor.
 • Övriga aktiviteter som är i linje med FK:s syfte
 • Verka tillsammans med Leader Bohuskust och gränsbygd när det gäller utvecklingsprojekt.