fiskekkommunerna.png

Utbildning – en viktig del i ett långsiktigt hållbart yrkesfiske

I Kosterhavet har yrkesfiskarna ett tätt samarbete med nationalparksförvaltare och forskare vid Lovéncentret på Tjärnö. Tillsammans svarar man för en fiskeförvaltning i framkant där stora marina naturvärden kombineras med ett hållbart yrkesfiske. Att informera om hur man bedriver yrkesfiske i en känslig miljö är en viktig del i att öka förståelsen för att det går att kombinera ett starkt naturskydd med ett livskraftigt fiske. Yrkesfisket i Norra Bohuslän är i behov av väl underbyggda och långsiktiga myndighetsbeslut som både stärker möjligheterna till att bedriva yrkesfiske och skyddar miljön från överexploatering. Att myndigheter och politiker sitter på bra information och är tillräckligt insatta i frågorna de beslutar om är mycket viktigt för områdets framtid och här spelar Samförvaltning Norra Bohusläns utbildningsdagar en avgörande roll.

Fiskekommunerna följde med under ett par utbildningsdagar som varvades mellan föreläsningar och praktiska delar där de anmälda bland annat fick följa med ut på havet och fiska havskräfta med bur och tråla räkor med selektiva redskap. Den lokala yrkesfiskaren Charles Olsson höll i utbildningen och tillsammans med ett antal föreläsare erbjöds deltagarna en unik insikt i hur man har samordnat löpande forskning med ett adaptivt och innovativt modernt yrkesfiske som ligger i framkant när det kommer till att minimera bifångster och leverera hållbara fångster som inte påverkar bestånden i Nationalparken.

Läs mer om Samförvaltning Norra Bohuslän här: http://samforvaltningnorrabohuslan.se/