fiskekkommunerna.png

Intervju med Eiwe Isaksson, verksam fiskare i Tanums kommun

Kommunerna, som är organiserade i Fiskekommunerna, har fått i uppdrag att ställa ett antal frågor till ett fiske- och vattenbruksrelaterat företag.

Fiskekommunerna organiserar nio kommuner i Bohuslän vilka tillsammans med Västra Götalandsregionen samverkar med berörda intressenter för att skapa en bärkraftig utveckling av fiske- och vattenbruksrelaterade verksamheter utmed hela Bohuskusten. Yrkesfisket består i sin tur av många företagare. 

Tanums kommun presenterar en intervju med Eiwe Isaksson, verksam fiskare i Grebbestad.

Hallå där Eiwe Isaksson, yrkesfiskare på
FF Theres, Helgoland och Mia

Berätta kort om ditt arbete idag?
Jag är räk- och kräftfiskare, fiskar med trål, huvudsakligen räkor. Tillsammans med Magnus Håkansson äger jag och fiskar med tre båtar. Vår hemmahamn är Grebbestad.

Varför valde du att bli yrkesfiskare och hur har yrkes förändrats under dina år?
Man kan nog säga att jag är född in i yrket! Åren går fort! Jag började som yrkesfiskare redan vid 15 års ålder, så nu närmar sig 25-årsjubileet, säger Eiwe. Jag har alltid haft en speciell dragning till båtar och havet. Friheten. Jag älskar att vara på sjön, fortsätter Eiwe. Man får en sådan kick när man lyckas med fisket, när man ser att det blänker till nere i vattnet. Det är verkligen ett speciellt liv att vara fiskare. Varierat även när det är monotont.Det har blivit mycket svårare genom åren att vara yrkesfiskare, mycket mer byråkrati. Förr kunde man få yrkesfiskarlicens och sedan börja fiska, idag måste man köpa sin arbetsplats. Förr fick man ranson per vecka och per person ombord, idag får man en fast kvot oavsett hur många man sysselsätter.

Hur tänker du och jobbar ni som fiskare med hållbarhetsfrågorna?
Vi fiskar så hållbart som möjligt, och enbart med selektiva redskap. Det innebär att oönskad bifångst sorteras bort, alltså fisk och småräkor. Det är ju de stora räkorna vi vill fånga- de små ska vara kvar i havet, de är vår framtid! Det kustnära fisket är hållbart och oerhört viktigt för bygden. Det är en del av vårt kulturarv och identitet. Att vi har ett kustnära fiske bidrar till attraktionskraften för både boende och besökare – det ska dofta fisk i Bohuslän!

Hur ser framtiden ut för det yrkesfisket?
Jag kan tyvärr inte säga att det ser så ljust ut. Det är svårt med all byråkrati, och det är också svårt att vara producent. Man ifrågasätts för mycket. Generationsväxlingen är också en utmaning som förutsättningarna är nu, det är tufft om man ska starta från noll och inte kommer från generationer av fiske, berättar Eiwe.Om man kan vända det på rätt köl igen, så kanske framtiden blir bra. Jag tror det finns möjligheter att utveckla fler produkter för besöksnäringen, det är positivt.

Vilket är din favoriträtt (sjömat)?
Räkor, helt klart! Räkor kan man äta sju dagar i veckan utan att tröttna på det. Allra helst pinfärska. När vi är ute till sjöss äter jag gladeligen räkor 5-7 gånger om dagen, avslutar Eiwe och ler.