fiskekkommunerna.png

Konstgjorda torskrev

Dessa kan enkelt placeras ut och arrangeras i till fullstora torskrevsparker. Fördelen med reven är att de skapar ett skydd för torsken så de kan växa sig stora utan att riskera att bli uppätna av skarv och säl som idag tros vara det största hotet mot de uppväxande småtorskarna.

Resultaten från undersökningar vid de första torskreven är anmärkningsvärda. Ett stort antal torskar i storlekar från mindre torsk till flera kilo, uppehåller sig i anslutning till reven. Förhoppningen är att man genom att växla upp projektet och anlägga två nya torskrevsparker på totalt 64 rev, ska kunna få fram en så pass stor mängd lekmogen torsk i Byfjorden att ekosystemet återhämtar sig. Det innebär att torsken återigen kan finnas som ett livskraftigt och fiskbart bestånd i fjorden. Det nya projektet stödjs av tillväxtavdelningen vid Uddevalla kommun, SLU Havsfiskelaboratoriet, SFPO, Sportfiskarna, Projekt 8-Fjordar och Kynningsrud samt en stor allmänhet.

Insatsen kommer att följas upp av forskare från SLU Havsfiskelaboratoriet med finansiering av Leader Bohuskust och gränsbygd. Ecofilm dokumenterar reven kontinuerligt i sitt filmprojekt Fisken i fokus. Faller satsningen väl ut är förhoppningen att man kan fortsätta att skala upp antalet torskrev och återställa torskbestånden i flera av de Bohuslänska fjordområden som idag bara har spillror kvar av sina lokala torskpopulationer.

Vill man läsa mer om projektet och se undervattensfilmer från reven så läggs det löpande ut nytt material på projektets hemsida www.fjordtorsk.se.