fiskekkommunerna.png

Ny tjänst på verksamt.se förenklar för företag inom vattenbruk!

Den nya tjänsten bygger på att data hämtas från olika myndigheter och samlas på den myndighetsgemensamma webbplatsen verksamt.se. Tjänsten förenklar för företag som inte behöver lämna samma uppgift till olika myndigheter utan i stället kan använda sig av förifylld information om sin verksamhet och på så sätt spara tid.

Det blir även möjligt för företag att kunna följa statusen på sina olika myndighetärenden på en och samma sida på verksamt.se.

– Vi vill underlätta för livsmedelsföretag att göra rätt. Därför känns det värdefullt att kunna erbjuda livsmedelsföretag som vill starta vattenbruk en tjänst som både förenklar och sparar tid. Det gynnar alla, säger Annica Sohlström, Generaldirektör på Livsmedelsverket.

Tjänsten skalas upp för fler företag

Vattenbruk, det vill säga produktion av alla slags djur och växter i vatten, är en ung och än så länge liten bransch. Men tjänsten har redan börjat skalas upp så att den ska kunna användas av företag i hela livsmedelskedjan.

Utveckling i samverkan

Tillväxtverket har tagit fram den nya tjänsten som en del av myndighetens uppdrag inom livsmedelsstrategin. Utvecklingen har skett i samverkan med Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Bolagsverket, Skatteverket och länsstyrelserna. Den nationella livsmedelsstrategin siktar mot 2030 och har som mål att skapa en konkurrenskraftig livsmedelskedja.

Fakta om verksamt.se

Verksamt.se är myndigheternas gemensamma webbplats företag. Här finns information och tjänster för att starta och driva företag. Tillväxtverket driver verksamt.se tillsammans med Bolagsverket, Skatteverket och Arbetsförmedlingen. Totalt innehåller verksamt.se information från fler än 45 myndigheter.

Checklista Vattenbruk – verksamt.se