fiskekkommunerna.png

Fiskekommunerna med i västsvensk satsning på biomarina näringar

Biomassa från havet har stor potential att utvecklas till olika material, bioaktiva ämnen, livsmedel och andra produkter för oss människor. Nu växlar Västsverige upp med en ny samverkansplattform för biomarina näringar med målet att bidra till konkreta lösningar i arbetet med omställning till ett fossilfritt samhälle.

– Fiskekommunerna bidrar till projektet med företagskontakter inom fiske och vattenbruk. Samverkan mellan företag, myndigheter och företag är framgångsfaktor för utveckling och innovationer, säger Lars Tysklind, ordf Fiskekommunerna.

Samverkansplattformen för biomarina näringar sammanför företag, akademi och offentlig sektor för att tillsammans bygga kunskap, tillämpa forskningsresultat och synliggöra affärspotential. Partners i platformen är Chalmers, Lysekils kommun, Sotenäs Symbioscentrum (Sotenäs kommun), RISE, Position Väst och Fiskekommunerna (Fyrbodals kommunalförbund), CSR Västsverige, Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Strömstads kommun, Region Halland, Innovatum Science Park. 

Inom projektet kommer också två testbäddsmiljöer att etableras. En som gör det möjligt att testa metoder för påväxt i havet, så kallad antifouling. Den andra testbädden är ett marint bioraffinaderi för att bättre dra nytta av restströmmar från till exempel sjömatsproduktion. För att bygga upp den biomarina industrin behövs att hela kedjan från hav till produkt ses över och här kan nya företagsetableringar bli aktuellt.

Projektet finansieras av Tillväxtverket, VGR och Region Halland.