Mer svensk fisk med nytt Vinnova-projekt

I ett nytt Vinnova-finansierat projekt, kraftsamlar nu kommuner, producenter och näringsliv för att tillgängliggöra konkurrenskraftig svensk fisk för svenska konsumenter.

Projektet Nätet kommer att med hjälp av det digitala verktyget med samma namn utnyttja modern teknik och en ny samverkansmodell som innefattar kommuner och producenter. Projektet har sin grund i Vinnovas tidigare satsning på Social Innovation, och kommer med myndighetens fortsatta stöd under de kommande två åren att skapa smarta distributionskedjor för försäljning och konsumtion av svensk fisk.

Inom projektet Nätet representeras yrkesfiskare genom SPF PO som står för huvuddelen av den svenskfångade fiskevolymen, Fiskekommunerna samt AB Svensk Livsnäring, de är utvecklare av några av Sveriges och världens största e-handels och kommunikationssystem. Det företaget kommer också att stå för de tekniska innovationerna.

Bild från hamnen i Fiskebäck. Bildreferens är fotograf Barthelemy Garcia.
Remissvar

Yttrande till avgränsningssamråd för havsbaserat vindkraftsprojekt

Fiskekommunerna organiserar nio kommuner i Bohuslän, vilka tillsammans med Västra Götalandsregionen samverkar med berörda intressenter för att skapa en bärkraftig utveckling av fiske– och vattenbruksrelaterade verksamheter utmed hela Bohuskusten. Kommunerna yttrar sig här som ett gemensamt nätverk utifrån den kompetens som byggts upp sedan mitten av 1990-talet, då nätverket startade sitt samarbete.

Läs mer »