Ett hav av möjligheter!

Fiskekommunerna är glada för att kunna presentera filmen som visar goda exempel på hållbara och spännande fiske- och vattenbruksverksamheter på Västkusten.

Vi tackar alla som har bidragit med material till filmen! Och det finns material till fler filmer för det pågår många verksamheter som är värdefulla för ett hav i balans och en levande kust och skärgård.

Remissvar

Yttrande till avgränsningssamråd för havsbaserat vindkraftsprojekt

Fiskekommunerna organiserar nio kommuner i Bohuslän, vilka tillsammans med Västra Götalandsregionen samverkar med berörda intressenter för att skapa en bärkraftig utveckling av fiske– och vattenbruksrelaterade verksamheter utmed hela Bohuskusten. Kommunerna yttrar sig här som ett gemensamt nätverk utifrån den kompetens som byggts upp sedan mitten av 1990-talet, då nätverket startade sitt samarbete.

Läs mer »