fiskekkommunerna.png

Stora satsningar på havsbaserad vindkraft i Skagerrak

Havsbaserad energi är hetare än någonsin. På planeringsbordet ligger nu två stora etableringar i svenskt vatten i Skagerrak från företagen Zephyr Vind och Hexicon. Det innebär stora investeringar och förhoppningsvis “blåenergi” som en viktig del i att Sverige ska bli fossilfritt 2045. Fiskekommunerna arbetar med sakfrågor kring yrkesfiske, vattenbruk och fisketurism och ser vikten av att aktörer inom dessa områden nu aktivt deltar i utredningar och utvecklingen framåt.

En bred och ingående dialog är helt centralt för att ge förutsättningar för en fungerade samexistens, där olika intressen vägs mot varandra. Fiskekommunerna vill vara en viktig del av denna process, säger Lars Tysklind, ordförande i Fiskekommunerna

Huvuddelen av området är klassat som riksintresse för yrkesfiske och ger mat på bordet för många svenskar. De planerade områdena har ett rikt djurliv och på andra sidan “strecket”, på dansk zon, finns fågelskyddsreservat. Hav och marina djur känner som vi alla vet, inga gränser. Helheten behöver inkluderas i arbetet.

Fiskekommunerna har räckt upp handen och vill delta i arbetet framåt med etablering av havsenergi i Skagerrak. Dels för att säkerställa att fler aktörer och intressen beaktas som möjlighet för framtida generationers yrkesfiske och till fortsatt fisketurism. Men också att den yrkeskompetensen från generationer av sjöfolk nyttjas i arbetet med etableringar, i för dem mycket kända vatten. Vi ser också möjligheter att nya tjänster och produkter kan utvecklas under processen gång, till exempel övervakning, fiske eller vattenbruk vid anläggningarna. Det är därför av stor vikt att inte enbart se på lösningar för marin energi utan våga ta ett stort omfång när ingrepp av den digniteten planeras. Vi ser också att experter och gedigna forskningsunderlag behövs för att säkerställa negativ påverkan på känsligt djurliv, både under och över ytan. Vi behöver hitta de mest framgångsrika lösningarna och bygga in positiva effekter. Exempelvis kan konstgjorda rev vara en effekt som istället gynnar ekosystemet.

Vi uppmanar regeringen att agera snabbt för definitivt beslut kring havsplaner för Västerhavet så att vi tillsammans klarar att möta behov inom både marina livsmedel och marin energi och ändå upprätthålla ett friskt hav för framtida generationer.

Läs hela yttrandet från Fiskekommunerna här

https://www.fiskekommunerna.se/remissvar/

För mer information

Krister Olsson,
Krister.olsson@fyrbodal.se,
Tel: 070 297 39 00