fiskekkommunerna.png

Delbetänkande av Miljömålsberedningen SOU 2020:83 Havet och människan

Fiskekommuneran har i remissmissiv daterat 22 februari 2021 angivits som remissinstans för Miljömålsberedningen delbetänkande SOU 2020:83 Havet och människan. Vi tackar inbjudan och möjligheten att lämna yttrande på delbetänkandet.