fiskekkommunerna.png

Yrkesfiske

Yrkesfiske

Fisket i Bohuslän bedrivs både storskaligt och småskaligt. Antalet mindre fartyg är fler i länets norra del än i den södra. Fiskevattnen utmed Bohuskusten är viktiga fångstområden. Lokala bestånd av fisk är dock svaga och ett selektivt, hållbart fiske är av största vikt. Det finns två fiskauktioner inom området; Göteborgs fiskauktion och Smögens fiskauktion. 

Fiskbranschen består av en rad organisationer och aktörer, se överblick nedan. Inom området finns etablerade organisationer för förvaltning av fiske- och naturresurser; Samförvaltningen Norra Bohuslän (Koster-Väderöområdet) samt 8fjordar (Orust-Tjörn). Vid Fiskarföreningen Nordens verkstad på Smögen utvecklas och prövas nya selektiva fiskeredskap. Det finns också flera marina kunskapscentra utmed Bohuskusten.