fiskekkommunerna.png

Inspel till Havs och vattenmyndighetens Uppdrag att analysera faktorer att beakta i ett system med överlåtbara fiskerättigheter

Sverige behöver ha en uttalad vision om hur vi vill se det framtida svenska demersala fisket. Förvaltningssystemet är ett verktyg som kan justeras för att nå den visionen.
Fiskekommunernas, FK, svar avser framför allt Västerhavet men delar gäller även i resten av Sverige.