fiskekkommunerna.png

Fiskekommunernas synpunkter nya regler demersalt fiske

Havs – och vattenmyndigheten översyn av reglerna för fördelning av kvoter i ett framtida förvaltningssystem för det demersala fisket, bottenlevande fiskar, kommer att påverka utvecklingen av det kustnära fisket på Västkusten.
Fiskekommunerna kommer därför att följa och engagera sig i utformningen av de nya reglerna säger Lars Tysklind, ordförande Fiskekommunerna. Fiskekommunerna svar till Havs och vattenmyndighetens analys inför de
kommande förändringarna lyfts bland annat följande effekter fram:

  • Skapa goda förutsättningar för kustnära småskaligt fiske genom långsiktighet i regelverket, exempelvis genom fördelning av kvoter och fortsatt utveckling av selektiva fiskeredskap
  • Förenkla tillsyn och ökad stimulans för redskapsutveckling
  • Stimulerad nyetablering och föryngring inom fisket exempelvis genom utformandet av kustkvoter
  • Få bort kvotbåtar, dvs förändra systemet där kvoter är bundna till mer eller mindre sjöodugliga fiskebåtar

För mer information

Krister Olsson,
Krister.olsson@fyrbodal.se,
Tel 070 297 39 00