Fiskekommunernas synpunkter nya regler demersalt fiske

Nu ska Havs – och vattenmyndigheten arbeta fram ett nytt regelverk för förvaltningen av demersala fisket, dvs bottenlevande fiskar och skaldjur. Fiskekommunera har lämnat in synpunkter och lyfter fram vikten av långsiktighet i regelsystemet för att skapa stabilitet och investeringsmöjligheter för det kustnärafisket.

Havs – och vattenmyndigheten översyn av reglerna för fördelning av kvoter i ett framtida förvaltningssystem för det demersala fisket, bottenlevande fiskar, kommer att påverka utvecklingen av det kustnära fisket på Västkusten.
Fiskekommunerna kommer därför att följa och engagera sig i utformningen av de nya reglerna säger Lars Tysklind, ordförande Fiskekommunerna. Fiskekommunerna svar till Havs och vattenmyndighetens analys inför de
kommande förändringarna lyfts bland annat följande effekter fram:

  • Skapa goda förutsättningar för kustnära småskaligt fiske genom långsiktighet i regelverket, exempelvis genom fördelning av kvoter och fortsatt utveckling av selektiva fiskeredskap
  • Förenkla tillsyn och ökad stimulans för redskapsutveckling
  • Stimulerad nyetablering och föryngring inom fisket exempelvis genom utformandet av kustkvoter
  • Få bort kvotbåtar, dvs förändra systemet där kvoter är bundna till mer eller mindre sjöodugliga fiskebåtar

För mer information

Krister Olsson,
Krister.olsson@fyrbodal.se,
Tel 070 297 39 00

Remissvar

Yttrande till avgränsningssamråd för havsbaserat vindkraftsprojekt

Fiskekommunerna organiserar nio kommuner i Bohuslän, vilka tillsammans med Västra Götalandsregionen samverkar med berörda intressenter för att skapa en bärkraftig utveckling av fiske– och vattenbruksrelaterade verksamheter utmed hela Bohuskusten. Kommunerna yttrar sig här som ett gemensamt nätverk utifrån den kompetens som byggts upp sedan mitten av 1990-talet, då nätverket startade sitt samarbete.

Läs mer »