fiskekkommunerna.png

Hallå där Peter Thor, ny forskare på SLU-Aqua i Lysekil

Vad kommer du att arbeta med på SLU-Aqua?

Jag kommer att analysera torsk i Kattegatt och Skagerak för att se vilka faktorer som påverkar beståndet.

Vart har du jobbat tidigare?

Jag har tidigare arbetat som forskare vid Göteborgs universitet och Norsk Polarinstitutet i Tromsö. Jag har genom de senaste 10 åren arbetat mycket med effekten av miljö- och klimatförändringar på marine djurpopulationer i Sverige och i Arktis. Varför är det viktigt att titta på torskbestånd och vad betyder tillgången till torsk på Västkusten för den marina miljö och fisket?

Sedan länge har torsken i stort försvunnet från Västerhavet främst på grund av överfiske. Det finns ingen stor torsk längre. Men egentligen är detta konstigt eftersom vi har slutat fiska torsk nära kusten och vi ser att vissa år finns det riktigt gott om småtorsk. Mitt jobb är att undersöka vad som händer med dessa 1-åriga torskar. Det finns mycket skarv och säl i Västerhavet och en teori är att torsken äts upp av dessa arter. Jag kommer också, genom genetisk analys, undersöka om småtorsken är en del av en egen Västerhavspopulation eller om de tillhör Nordsjöpopulationen. Om de hör till den sista är det möjligt att de helt enkelt beger sig ut i Nordsjön när de blir större. Klimatförändringarna gör vattnet i Västerhavet varmare, något som inte gynnar torsken. Jag kommer också att undersöka om detta kan vara en av förklaringarna till att torsken inte kommer tillbaka i Västerhavet. Avsaknaden av större torsk är oroväckande och Fiskekommunerna ser positivt på att det nu görs mer forskning på området. Fiskekommunerna ser fram emot att ta del av arbetet som Peter Thor och hans kollegor på SLU nu startar.