Kustkommuner i samverkan

Tillsammans arbetar vi för ett  hållbart yrkesfiske, vattenbruk och fisketurism. Och för ett hav i balans med en levande kust och skärgård. 

9 kommuner och en region med de blå näringarna i fokus

Fiskekommunerna samlar Bohuskustens kommuner och Västra Götalandsregionen i ett starkt nätverk. Genom dialog och samordning förbättrar vi förutsättningar för fiske och vattenbruk samt fisketurism. Vi arbetar för att näringarna bidrar till hållbar tillväxt och säkrare livsmedelskedjor. Tillsammans skapar vi arbetstillfällen och upplevelser i kustkommunerna

yrkesfiske

Fiskekommunerna jobbar för ett långsiktigt hållbart fiske och främjar selektiva och skonsamma fiskeredskap som bidrar till starka fiskbestånd och friska ekosystem.

vattenbruk

Vattenbruk är produktion av alla slags djur och växter i vatten. På Västkusten är odling av musslor, ostron och alger vanligast. Planering pågår av stora landbaserade laxodlingar.

Turistfiske

1,6 miljoner svenskar ägnar sig åt fritidsfiske. Fritidsfisket och fisketurism är betydelsefullt för rekreation och folkhälsa. Det lockar dessutom turister till svenska kustsamhällen.

Samverkan är modellen

Vi är 9 kommuner som jobbar tillsammans för att skapa en bärkraftig utveckling av maritima näringar.