Kustkommuner i samverkan

Tillsammans arbetar vi för ett  hållbart yrkesfiske, vattenbruk och fisketurism. Och för ett hav i balans med en levande kust och skärgård. 

9 kommuner och en region med de blå näringarna i fokus

Fiskekommunerna samlar Bohuskustens kommuner och Västra Götalandsregionen i ett starkt nätverk. Genom dialog och samordning förbättrar vi förutsättningar för fiske och vattenbruk samt fisketurism. Vi arbetar för att näringarna bidrar till hållbar tillväxt och säkrare livsmedelskedjor. Tillsammans skapar vi arbetstillfällen och upplevelser i kustkommunerna

yrkesfiske

Fiskekommunerna jobbar för ett långsiktigt hållbart fiske och främjar selektiva och skonsamma fiskeredskap som bidrar till starka fiskbestånd och friska ekosystem.

vattenbruk

Vattenbruk är produktion av alla slags djur och växter i vatten. På Västkusten är odling av musslor, ostron och alger vanligast. Planering pågår av stora landbaserade laxodlingar.

Turistfiske

1,6 miljoner svenskar ägnar sig åt fritidsfiske. Fritidsfisket och fisketurism är betydelsefullt för rekreation och folkhälsa. Det lockar dessutom turister till svenska kustsamhällen.

Remissvar

Yttrande till avgränsningssamråd för havsbaserat vindkraftsprojekt

Fiskekommunerna organiserar nio kommuner i Bohuslän, vilka tillsammans med Västra Götalandsregionen samverkar med berörda intressenter för att skapa en bärkraftig utveckling av fiske– och vattenbruksrelaterade verksamheter utmed hela Bohuskusten. Kommunerna yttrar sig här som ett gemensamt nätverk utifrån den kompetens som byggts upp sedan mitten av 1990-talet, då nätverket startade sitt samarbete.

Läs mer »
Remissvar

Svar på samråd om uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön (2022-2027) enligt havsmiljöförordningen

Fiskekommunerna organiserar nio kommuner i Bohuslän, vilka tillsammans med Västra Götalandsregionen samverkar med berörda intressenter för att skapa en bärkraftig utveckling av fiske– och vattenbruksrelaterade verksamheter utmed hela Bohuskusten. Kommunerna yttrar sig här som ett gemensamt nätverk utifrån den kompetens som byggts upp sedan mitten av 1990- talet, då nätverket startade sitt samarbete.

Läs mer »
Artikel

Räktrålning i Kosterhavet

2015 fattades beslutet att minska minimåttet på havskräfta från 13 till 10,5 centimeter. Beslutet var kontroversiellt och saknade stöd från yrkesfisket som oroade sig för hur resursen skulle påverkas på sikt. Nu har det gått några år och det är tydligt att oron består

Läs mer »

Samverkan är modellen

Vi är 9 kommuner som jobbar tillsammans för att skapa en bärkraftig utveckling av maritima näringar.