Hållbart fiske

Fiskekommunerna jobbar för ett långsiktigt hållbart fiske och främjar selektiva och skonsamma fiskeredskap som bidrar till starka fiskbestånd och en bättre maritim miljö i haven.

Småskaligt landnära fiske

Fiskekommunerna målsättning är att vi ska ha kvar ett starkt och livskraftigt småskaligt fiske längs Bohuskusten.

Intervjustudie 2019

Läs intervjustudien om småskaligt kustnära fiske i Bohuslän.

Artiklar

Här kan ni läsa artiklar om det långsiktigt hållbara fisket som bedrivs i Bohuslän
En viktig del av att skapa och bibehålla en stark fiskeresurs är att utbilda inte bara yrkesfiskare utan även beslutsfattare i myndigheter och organisationer. I våra artiklar kan ni bland annat läsa om utbildningsdagarna som anordnas och om några av våra yrkesfiskare och deras strävan efter att bedriva ett så långsiktigt hållbart fiske som möjligt.
Nyheter
Stärkande av den regionala resistensen
Stärkande av den regionala resistensen med hjälp av adaptiv samverkan.
december 18, 2021
Uppdatering av Quality Salmon Sotenäs AB etablering
Uppdatering av Quality Salmon Sotenäs Ab etablering
december 07, 2020
Rapport Konsumenters Attityder till Svenskt Yrkesfiske 2020
Rapport Konsumenters Attityder till Svenskt Yrkesfiske 2020
december 11, 2020
Svenskt yrkesfiske och EU 1995-2020
Rapport om Svenskt yrkesfiske och EU 1995–2020
oktober 26, 2020
Peter Thor, ny forskare på SLU
Peter Thor, ny forskare på SLU-AQUA i Lysekil.
oktober 14, 2020
Nuläge 14 sept Landbaserad odling sotenäs
Nulägesrapport 14 september. Gällande den planerade etableringen av en landbaserad odling i Sotenäs.
september 14, 2020
Landbaserad odling sotenäs
Läs mer om den planerade etableringen av en landbaserad odling i Sotenäs.
juni 03, 2020
Aqua reports SLU
I Aqua reports presenteras nya forskningsresultat, utredningar och rådgivning om fisk och skaldjur.
Samverkan för framtidens fiske
Samverkan för framtidens fiske
maj 06, 2020
Fiskekommunernas synpunkter nya regler demersalt fiske
Fiskekommunernas synpunkter nya regler demersalt fiske
maj 06, 2020