fiskekkommunerna.png

I fokus

Yrkesfisket står inför stora utmaningar. Fiskekommunerna verkar för att Bohusläns fiske- och vattenbruksföretag samt kringnäringar ska få så bra förutsättningar som möjligt inom ramen för fiskeripolitiken.

Fisket är en kulturbärare för Bohusläns kustkommuner. Näringen har i generationer varit en livsnerv för våra kustsamhällen. Fisket skapar arbetstillfällen både direkt i fisket, inom beredningsindustrin och indirekt inom besöksnäringen. Cirka 390 fartyg har licens för yrkesfiske i Bohuslän. 

Fiskekommunerna vill medverka till en hållbar utveckling av länets fiskerelaterade verksamheter. Vi är aktiva i utformningen av EU:s nya fiskeripolitik och vill i samarbete med myndigheter, söka gemensamma lösningar på miljörelaterade utmaningar.

Påverkan på fiskemöjligheterna

Fiskekommunerna deltog aktivt i dialogen med Havs- och Vattenmyndigheten inför beslut om fördelning av individuella kvoter för det demersala fisket under 2016. Bedömnngen är att vi i flera avseenden påverkat utfallet till det småskaliga kustfiskets fördel. HaVs beslut ligger i linje med Fiskekommunernas remissvar i flera avseenden:

  • det pelagiska fisket kan inte omfördela till sig mer demersala fiskerättigheter än vad som behövs för att täcka sina bifångster
  • tilldelningen av fiskerättigheter till det selektiva kräftfisket har ökats

Sök stöd till utveckling av fiskeföretag via EU:s fiskefond

Jordbruksverket har sammanställt projekt som hittills fått stöd ur Havs – och fiskerifonden Läs mer här:

Jordbruksverket har också den information som behövs för att söka utvecklingsmedel till ditt företag. Läs mer här: