Vill du arbeta med framtidens fiske och vattenbruksfrågor? Fiskekommunerna söker processledare

Fiskekommunerna samlar nio av Bohuskustens kommuner (Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Uddevalla, Orust, Tjörn, Öckerö, Göteborg) som tillsammans med Västra Götalandsregionen jobbar för ett bärkraftigt fiske, vattenbruk och fisketurism, så att näringarna bidrar till hållbar tillväxt och säkrare livsmedelskedjor. www.fiskekommunerna.se

Beskrivning av uppdraget

Du kommer att ansvara för nätverkets verksamhet. Med stöd av ordförande och olika arbetsgrupper arbeta med Fiskekommunernas, FK, aktiviteter och nätverksarbete utifrån uppdaterade årliga verksamhetsplaner. Medverka till kommunikation av aktiviteter samt leda processer med remissvar, uttalande etc utifrån myndigheters förslag.

I arbetsuppgifterna ingår också att delta eller svara för att Fiskekommunerna är representerade vid lokala, regionala och nationella nätverksträffar som har betydelse för FK:s fiske och vattenbruk.

En annan uppgift är att vara en del i Fyrbodals Kommunalförbunds arbetsgemenskap i allmänhet och särskilt inom marina frågor.

Du är självgående, kvalitetsmedveten och tycker om att ta ansvar. Att ta egna initiativ är självklart för dig, liksom att vara lyhörd för organisationen och nätverkets behov.

Det är naturligt för dig att arbeta med kommuner och andra offentliga aktörer såväl tjänstepersoner som förtroendevalda på kommunal, regional och nationell nivå. FK:s Ledningsgrupp består av en tjänsteperson och en förtroendevald från varje kommun samt VGR.

Du är van att ha kontakt med företag och företagskonstellationer samt med representanter för fiske -och vattenbruksbranscherna.

I befintlig budget finns också köp av tjänst vilket oftast nyttjas vid underlag inför remissvar och tjänster med hemsida. Under 2022 finns hjälp från Maritima klustret med uppgifter inom kommunikation.

Arbetsuppgifter

Ditt arbete är processinriktat och kommer att vara omväxlande och kan variera över tid. Vissa arbetsuppgifter är återkommande uppgifter:

 • Ansvara för sex årliga möten med Ledningsgruppen.
 • Skriva protokoll från varje möte med Ledningsgruppen.
 • Uppdatera årlig verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, kommunikationsplan och liknande dokument.
 • Ansvara för pressmeddelanden, yttranden och remissvar.
 • Uppdatera Facebook och hålla hemsida aktuell.
 • Hålla kontakter med kommunerna samt följa upp ekonomifrågorna inom FK.

Kvalifikationer/Kompetenskrav

 • Goda kunskaper inom fiske och vattenbruk.
 • God pedagogisk förmåga och vana vid muntliga presentationer.
 • Goda kunskaper inom sociala medier.

Meriterande

 • Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och engagemang
 • Bra nätverk som gynnar uppdraget.
 • Erfarenhet från arbete i politiskt styrd organisation samt kunskaper inom de lagar och regler som påverkar verksamheten.
 • Erfarenhet av arbete med näringslivs- och företagskontakter.
 • Erfarenhet av ledningsgruppsarbete.
 • Erfarenhet av projekt och processarbete.

Övrigt

 • B-körkort.

Om Fyrbodals kommunalförbund

Fyrbodals kommunalförbund är ett av fyra regionala kommunalförbund i Västra Götalands län. Vi är en samarbetsorganisation för 14 kommuner och arbetar inom ett brett område av mellankommunala frågor, exempelvis inom näringsliv, kompetensförsörjning, skola och kommunal hälso- och sjukvård, kultur och infrastruktur. Vårt mål är det goda livet för våra invånare genom en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling.

Ansökan

Vi vill ha din ansökan senast 2022-06-15 på e-post: kansli@fyrbodal.se. Intervjuer kommer att genomföras löpande allt eftersom ansökningar kommer in.

Anställningsform

Projektanställning till 2023-12-31 med möjlighet till förlängning.

Anställningens omfattning

För närvarande 40%.

Tillträde

Snarast möjligt eller senast 1 oktober 2022.

Placeringsort

Placeringsort är Uddevalla men med möjlighet till distansarbete.

Kontakt

Förbundsdirektör Anna Lärk Ståhlberg, tel. 0733-35 85 34, e-post: anna.lark.stahlberg@fyrbodal.se

Fiskekommunerna Krister Olsson, tel. 070-297 39 00, e-post: krister.olsson@fyrbodal.se

Fackliga företrädare

Tobias Källqvist (SACO), tel. 0522-44 08 56. E-post: tobias.kallqvist@fyrbodal.se 

Lidija Beljic (TCO), tel. 0522-44 08 45, e-post: lidija.beljic@fyrbodal.se