fiskekkommunerna.png

Äldre remissvar

Fiskekommunerna yttrar sig regelbundet över förslag från myndigheter som berör fiske och vattenbruk. Här hittar du våra senaste yttranden.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014